Koszulki
Na ścianę
Ekotorby
Kubki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tu jesteś:  
strona główna Regulamin

Umieszczając swoje prace na Artarena.pl musisz mieć świadomość, że ,ponosisz za nie pełną odpowiedzialność prawną. To do Ciebie należy upewnić się, że nie są łamane prawa autorskie poprzez publikowanie swoich prac na Artarena.pl

REGULAMIN

1.) Postanowienia ogólne

a.) Artarena.pl jest serwisem, który tworzą artyści i osoby pragnące poprzez umieszczanie w nim swoich prac w postaci plików graficznych, sprzedawać je w formie produktów ,które znajdują się w ofercie Artarena.pl

b.) Artarena.pl oferuje zdefiniowanie pracy autora na niżej wymienionych produktach: koszulki ,kubki ,fotografie lub grafiki oprawione w ramy ,wydruki wielkoformatowe, przypinki oraz ekotorby.

c.) Gdy Zamawiający w trakcie procesu składania zamówienia z witryny Artarena.pl zdecyduje się na zakup i wysyłkę wybranych przez siebie artykułów ,na podany przez siebie adres ,zostaje tym samym zawarta umowa pomiędzy właścicielem serwisu Artarena.pl, firmą BENDE z siedzibą w Michałowicach 32-091 przy ul. Klonowej 15 a Zamawiającym.

d.) Wykonawcą produktów jest firma STUDIO ATS 30-504 Kraków ul Kalwaryjska 20

e.) W zakresie transakcji handlowej pomiędzy Zamawiającym a Artarena.pl występują wyłącznie warunki sprzedaży ustalone przez Artarena.pl. Sprzeczne z nimi lub odmienne warunki Zamawiającego nie są uznawane.

f.) Znaki firmowe Artarena.pl oraz Bende są zastrzeżone i chronione polskim prawem.

g.) Przebywanie oraz korzystanie ze strony Artarena.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2.) Dostępność usług

a.) Usługi Artarena.pl są dostępne tylko i wyłącznie dla osób, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z Polskim prawem.

3.) Poprawka do regulaminu

a.) Warunki niniejszego regulaminu mogą zostać zmienione, wówczas użytkownicy Artarena.pl zostaną poinformowani o tym fakcie poprzez e-mail lub informację na stronie głównej Artarena.pl. Niezależnie od wybranej opcji ,korzystanie z Artarena.pl będzie kontynuowane, na nowo przyjętych zasadach.

4.) Rejestracja w serwisie Artarena.pl

a.) Użytkownik może się zarejestrować na stronie Artarena.pl, poprzez utworzenie chronionego hasłem konta. Aby założyć konto, konieczne jest podanie adresu e-mail oraz hasła. Musisz się zarejestrować przed wprowadzeniem jakichkolwiek treści do serwisu Artarena.pl. Artarena.pl zastrzega sobie prawo do odmowy nazwy użytkownika, jeżeli zadecyduje według własnego uznania, że jest niewłaściwa. Artarena.pl zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji dowolnego użytkownika ,jeżeli uzna to za konieczne.

b.) Jeżeli użytkownik chce prowadzić sprzedaż poprzez Artarena.pl, podczas rejestracji w serwisie, koniecznym jest aby podać swoje dokładne dane teleadresowe oraz numer konta bankowego.

c.) Wszelkie informacje, które użytkownicy zdecydują się opublikować w publicznej części swojego profilu mogą być przeglądane i wykorzystywane w trakcie reali usług związanych z promocją i działaniem Artarena.pl

d.) Dbamy o prywatność użytkownika, dlatego Twoje dane osobowe są chronione zgodnie z wytycznymi ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Wykorzystanie prac i prawa autorskie

a.) Masz pełne prawa autorskie do prac zamieszczonych w serwisie Artarena.pl . W celu otrzymania od Artarena.pl usług ,musisz zagwarantować Artarena.pl niewyłączną licencję Creative Commons do wykorzystania i archiwizowania treści.

b.) Każdy kto umieszcza na stronie Artarena.pl swoje prace oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem wszystkich praw autorskich do treści pracy. W przypadku, jeśli nie jest właścicielem, ma uprawnienia do korzystania z tych treści i prawo do ich publicznego pokazywania, wyświetlania i kopiowania.

c.) Zezwalasz Artarena.pl na używanie swoich prac potwierdzając że:

1.Ty i Twoja praca nie będzie naruszać praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, w tym praw autorskich, praw moralnych, znaku towarowego.

2.Treści Twoich prac nie zawierają materiału zniesławiającego jakąkolwiek osobę, ludzi, rasę, religię czy grupę religijną , nie są obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, napastliwe, nie naruszają prawa do prywatności , nie są obraźliwe lub inne podobne.

3.Twoje prace nie zawierają złośliwego kodu, w tym między innymi wirusów, koni trojańskich, robaków, programów , lub innych procedur programowania, które mogą uszkodzić, zakłócać, przechwytywać lub przywłaszczać jakiekolwiek dane ze strony Artarena.pl

4.Treść nie jest myląca i wprowadzająca w błąd i nie rozpowszechnia fałszywych towarów, usług, systemów lub promocji.

5.Artarena.pl zastrzega sobie prawo do dokonania przeglądu, a w razie potrzeby usunięcia wszelakiej treści lub zlikwidowania konta użytkownika jeśli będą one niezgodne z regulaminem.

6.Artarena.pl zapewnia że przesłane pliki graficzne i zdjęciowe będą wykorzystane w sposób jaki zdefiniuje wystawiający i nie zostaną wykorzystane w żaden inny sposób.

6.) Rozliczanie z użytkownikami za transkację

a.) Produkt uważa się za sprzedany /zamówiony tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Płatności.pl

b.) Użytkownik wystawiający swoje prace na sprzedaż określa swoją marżę podczas definiowania produktu,  jest ona powiększona o 20 % co stanowi prowizję za korzystanie z usług serwisu Artarena.pl. Kwota jest wypłacana  Użytkownikowi po kliknięciu przez niego na przycisk "wypłać", który znajduje się na koncie użytkownika Artarena.pl . Minimalna kwota ,która może zostać wypłacona to 20zł. Pieniądze zostają wpłacone na konto bankowe ,które użytkownik podał podczas rejestracji swojego konta na Artarena.pl

c.) Artarena.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy i ich następstwa we wpisaniu danych konta bankowego, odpowiedzialnością użytkownika jest zweryfikowanie czy jego dane są wpisane poprawnie.

d.) Maksymalny czas wypłaty pieniędzy na konto użytkownika za sprzedaną pracę to 14 dni roboczych.

7.) Zakup produktów na Artarena.pl

a.) Użytkownicy mogą nabywać produkty na Artarena.pl przy użyciu ważnej karty kredytowej ,debetowej lub przelewu bankowego on-line za pomocą strony Płatności.pl

b.) Nie musisz być zarejestrowanym członkiem Artarena.pl aby dokonać zakupu produktu.

c.) Końcowa cena razem z kosztami wysyłki jest wyświetlana w ostatnim kroku procesu składania zamówienia.

d.) Użytkownik nie może anulować zamówienia po jego złożeniu.

e.) Klient ponosi odpowiedzialność za zapewnienie że adres dostawy produktu jest poprawny. Artarena.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek produkt którego klient nie otrzymuje z powodu błędów w adresie ,który został popełniony przez użytkownika.

f.) Artarena.pl może anulować zamówienia

g.) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że produkty mogą mieć niewłaściwą cenę, zawierać nieprawdziwe informacje, lub mogą być niedostępne. Może to być spowodowane błędem nadzoru pracowników. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia w takim przypadku.


h.) Możemy anulować zamówienie, jeśli uważamy, że jest ono dokonane z naruszeniem niniejszego regulaminu lub z naruszeniem praw jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek prawa.
Możemy anulować zamówienie nawet, jeżeli zostało potwierdzone i karta kredytowa lub płatnicza została obciążona. Zastrzegamy sobie to prawo, aż do czasu dostarczenia produktu do klienta. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji , koszty za produkt zostaną jak najszybciej zwrócone zamawiającemu przez serwis Artarena.pl.

8.) Dostawa

a.) Dostawa odbywa się pocztą lub kurierem i będzie opłacona przez klienta w cenie określonej w momencie zakupu. Artarena.pl również pobiera opłaty, które będą się różnić w zależności od wielkości i ceny produktu.

b.) Maksymalny czas realizacji zamówienia to 7 dni roboczych. Czas ten liczony jest od dnia w ,którym pieniądze za produkt wpłyną na konto bankowe serwisu Płatności pl

9.) Produkty zniszczone w dostawie

a.) Jeżeli produkt został do klienta dostarczony fizycznie uszkodzony w jakiś sposób (np. oprawienie wydruku ma pęknięcie itp) Artarena.pl wymieni produkt na nowy o ile nie stało się to z winy firmy kurierskiej. Zamawiający ma prawo sprawdzić podczas odbioru paczki od kuriera czy produkt nie jest uszkodzony ,należy to zrobić koniecznie w sytuacji gdy opakowanie jest w jakikolwiek sposób fizycznie naruszone (wgniecenie, rysa ,zmięcie , potarganie )

b.) Uszkodzony produkt należy odesłać do Artarena.pl na koszt adresata.

c.) Zgłoszenie o uszkodzeniach produktu należy wysyłać do Obsługi Klienta Artarena.pl w ciągu 14 dni od otrzymania produktu, aby poinformować nas o rodzaju szkód ,nowe produkty zostaną wysłane na nasz koszt.

d.) Należy pamiętać, że Artarena.pl jest wyłącznie twórcą narzędzi do publikacji i konfiguracji produktów  z plików, które przesłał użytkownik i  i nie odpowiada za treść prac. Odpowiedzialnością klienta jest aby sprawdzić sposób wykonania pracy (np. błędna pisownia wyrazów, błędy gramatyczne , formatowanie i ogólny wygląd ) przed złożeniem zamówienia produktu.

10.) Zgłaszanie nieodpowiednich treści

a.) Pomóż nam a zareagujemy natychmiastowo na nieodpowiednią treść wyświetlaną na stronie Artarena.pl. Można to zrobić poprzez kliknięcie przycisku " Zgłoś tę pracę jako nieodpowiednią ", który jest umiejscowiony obok każdej pracy.

b.) Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej są naruszane, możesz dokonać formalnej skargi do Artarena.pl pisząc na email: Artarena@Artarena.pl ,wpisując w temacie wiadomości „Skarga”

c.) Każdy użytkownik serwisu potwierdza że Artarena.pl może nie być w stanie potwierdzić tożsamości zarejestrowanych użytkowników lub zapobiec ich działaniu pod fałszywym pretekstem lub w sposób, który narusza prawa innych osób.

11.) Prawa własności Artarena.pl

a.) Wszelkie prawa własności intelektualnej na tej stronie i usług Artarena.pl (w tym oprogramowania i modułów na Artarena.pl, tekstu, grafiki, logotypów, ikon, dźwięków ) są własnością lub są licencjonowane do nas.

b.) Jeśli używasz któregoś z naszych znaków towarowych w odniesieniu do naszej działalności, produktów lub usług, należy dołączyć oświadczenie, że znak przypisany jest do nas. Nie wolno stosować żadnego z naszych znaków towarowych w całości lub w części w związku z produktami lub usługami, które nie są nasze, w sposób, który może być mylący, lub w jakiś sposób dyskredytuje nas lub informacje, produkty czy usługi zawarte na Artarena.pl. Znak firmowy jemu właściwy jest zarejestrowany tylko dla Artarena.pl

12.) Pozostałe

a.)  Pozostałe kwestie reguluje prawo polskie.

b.) Jeżeli któryś z powyższych punktów nie może być z jakiegokolwiek względu zastosowany, nie wpływa to na obowiązywanie pozostałych punktów oraz jeżeli nie może być on zastosowany poprzez wystąpienie zdarzenia niezależnego od Artarena.pl, wówczas Artarena.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie takiego warunku

c. Sąd właściwy dla rozstrzygania sporów: Kraków