Koszulki
Na ścianę
Ekotorby
Kubki
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polityka prywatności Artarena.pl

Serwis Artarena.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych oraz prac wszystkich
zarejestrowanych użytkowników.

Ochrona danych osobowych

Serwis Artarena.pl gwarantuje, że nie udostępnia danych teleadresowych użytkowników ( w
tym adresu e-mail , numeru konta bankowego oraz wszystkich danych podawanych podczas
rejestracji konta ) podmiotom trzecim.Dane gromadzone przez Artarena.pl wykorzystywane
są na potrzeby procesu rejestracji,identyfikacji, komunikacji oraz transakcji pieniężnych.
Serwis daje możliwość pełnej swobody w modyfikacji swoich danych w tym
całkowitego ich usunięcia z bazy danych.

Wiadomości e-mail

Artarena.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji handlowych do swoich użytkowników.
Treść takich wiadomości może być związana z działalnością serwisu i informacjami o
konkursach czy wydarzeniach. Wiadomości mogą być także wysyłane w sytuacji, kiedy w serwisie
lub regulaminie pojawią się istotne zmiany.

Prawa autorskie i ochrona prac artystycznych

Użytkownik umieszczając swoją pracę w serwisie Artarena.pl udostępnia ją na licencji Creative Commons.
Artarena.pl gwarantuje, że prace użytkownika nie będą przekazane żadnym podmiotom trzecim i będą
one wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji produktów, które zdefiniował użytkownik.

Co to jest licencja Creative Commons?

Strony powiązane

Treść strony Artarena.pl w tym prace użytkowników mogą być wyświetlane na stronach, których właścicielem
jest Artarena.pl lub bezpośrednio z nią powiązanych , m.in. profile na portalach społecznościowych, forach tematycznych itp.

Wyłączenie odpowiedzialności

Artarena.pl nie bierze odpowiedzialności za komentarze użytkowników oraz treść prac.
Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie ich autorów.
Artarena.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności,
wówczas wszyscy użytkownicy zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową lub poprzez
komunikat na stronie.